หน้าแรก พระธรรมทูต คณะกรรมการ ปฏิทินงานบุญ กิจกรรม วีดีโอ ติดต่อวัด Admin
::เมนูหลัก::
»ประวัติวัดดอลาร์น่าวนาราม
»พระจำพรรษาปี๒๕๕๔
»พระจำพรรษาปี๒๕๕๕
»พระจำพรรษาปี๒๕๕๖
»แผนที่ทางมาวัด
 
::ลิงค์น่าสนใจ::
»ทีวีไทย ออนไลน์
»ไทยรัฐ ข่าวออนไลน์
»สถานทูตไทยในสวีเดน
»ปัญหาคนไทยในต่างแดน
 
::ประวัติการเข้าชมเว็บ::
 
::วัดไทยในทวีปยุโรป(ธ)::
»วัดญาณวัฒนาราม ฝรั่งเศส
»วัดป่าโกเธนเบิร์ก สวีเดน
»วัดป่าโคเปนเฮเก้น เดนมาร์ก
»วัดสังฆบารมี สวีเดน
»วัดธรรมปทีป ฝรั่งเศส
»วัดป่าอนาลโย เยอรมนี
»วัดป่าภูริทัตตาราม เยอรมนี
»วัดพุทธบารมี เยอรมนี
»วัดธรรมนิวาส เยอรมนี
»วัดธรรมบารมี เยอรมนี
»วัดป่าโพธิธรรม เยอรมนี
»วัดญาณสังวร ออสเตรีย
»วัดญาณสังวร อิตาลี
»วัดพุทธอุทยาน สวีเดน
»วัดโพธิธรรม นอร์เวย์
»วัดพุทธธรรม ฟินแลนด์
»วัดสันตินิวาส นอร์เวย์
 

พระครูปลัดเอกพล พลปญฺโญ (ลาภูตะมะ)
เจ้าอาวาสวัดดอลาร์น่าวนาราม