ภาพงานพิธีถวายผ้ากฐิน ปี 2022/2565

IMG_20221015_095452_1
IMG_20221015_095535
IMG_20221015_095550
IMG_20221015_095631
IMG_20221015_095640
IMG_20221015_095753
IMG_20221015_095810
IMG_20221015_095829_Burst02
IMG_20221015_095850
IMG_20221015_095927_Burst01
IMG_20221015_100032
IMG_20221015_100716
IMG_20221015_100744
IMG_20221015_100851
IMG_20221015_101000
IMG_20221015_105649
IMG_20221015_105905
IMG_20221015_110008
IMG_20221015_110020
IMG_20221015_110204
IMG_20221015_111559
IMG_20221015_111606
IMG_20221015_112817
IMG_20221015_112822
IMG_20221015_112833
IMG_20221015_112844
IMG_20221015_112903
IMG_20221015_112922_Burst01
IMG_20221015_112924_Burst02
IMG_20221015_112953
IMG_20221015_113107
IMG_20221015_113501
IMG_20221015_113512_Burst02
IMG_20221015_113556
IMG_20221015_113841
IMG_20221015_113853
IMG_20221015_114548
IMG_20221015_114721
IMG_20221015_114724
IMG_20221015_114806
IMG_20221015_115335
IMG_20221015_115824
IMG_20221015_115912
IMG_20221015_121134
previous arrow
next arrow

Live!

ชมถ่ายทอดสดพุทธวจนเรียล คลิก

https://www.youtube.com/channel/UCKAv48NZM7RPtw7DmY9ReRg

Kathina 2020

Welcome to Kathina at Watdalarnavanaram

งานกฐินประจำปี 2563 จัดพิธีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563