กฐิน 2564 / Kathinaceremoni 2021

 

ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าจีวรตามกาล ปี 2564 วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564

Inbjudning att delta i Kathinaceremoni 23 oktober 2021

กำหนดการ/Program

เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน / Registrerar

เวลา 09.30 น. สาธยายธรรม-แสดงธรรม / Dhamma tal

เวลา 10.45 น. ถวายผ้า / Ge dräkt till munkar

เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหาร-รับประทานอาหาร / Lunch

เวลา 13.00 น. สนทนาธรรม / Dhamma tal

ร่วมทำบุญถวายทานเนื่องในเหตุแห่งกฐินได้ที่ ชื่อบัญชี : Stiftelsen Wat Dalarnavanaram Bankgironummer:384-7530 ธนาคาร Handensbanken รหัส/Clearing Nr. 6479 หมายเลขบัญชี/Konto Nr. 420 035 621 Swish Nr. 123 049 865 9 โอนต่างประเทศ รหัส IBAN:SE94 6000 0000 0004 2003 5621 Bankens BIC: HANDSESS Valuta : Sek

ติดต่อสอบถาม.. Wat Dalarnavanaram Ulvshyttan 63, 781 96 Borlänge Sweden Tel +46 0704438335, 076 269 56 97 www.watdalarna.se, e-mail: watdalarna@gmail.com

ติดต่อสอบถาม คณะกรรมการ ประสานงานเมืองต่างๆ

ประเทศ Sweden..เมือง Örebro :คุณแหม่ม 070-327 78 88 Stockholm : คุณบุปผา 070-488 37 14 คุณจิราภรณ์ 073-946 87 43 เมือง Kolsva : คุณเพ็ญ 070-907 49 29  เมือง Skinnskatteberg: คุณราตรี 070-657 93 24 เมือง Västerås: คุณสาว 073-715 32 67 เมือง Gävle :คุณ Lita 076-418 27 66 เมือง Lindersberg :คุณพร 076-115 69 81 เมือง Sandviken :คุณทิ 073-968 31 01 คุณปราณี 073-842 15 29 ประเทศ Norway :คุณขวัญ +47 986 397 97  ประเทศ Denmark :   คุณรุ่ง +45 26 20 49 93 ประเทศออสเตรีย Austria :คุณนุ้ย นิตยา +43 067 762 002 846

Live!

ชมถ่ายทอดสดพุทธวจนเรียล คลิก

https://www.youtube.com/channel/UCKAv48NZM7RPtw7DmY9ReRg

Kathina 2020

Welcome to Kathina at Watdalarnavanaram

งานกฐินประจำปี 2563 จัดพิธีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

ภาพในงานพิธี