En samling suttor om Karma

En samling suttor om Karma
AVSLUTANDE AV KARMA: AVSLÖJANDE AV DET DOLDA
ÖVERSÄTTARE: MAGNUS MELIN OCH KERSTIN JÖNHAGEN.

Detta häfte innehåller en del suttor (tal) översatta från engelska från boken Revealing the hidden: Ending of kamma av Magnus Melin. Och en del suttor översatt av Kerstin Jönhagen hämtade från Suttacentral https://suttacentral.net/.
Från Buddhawajjana

1. Sex aspekter av karma som bör förstås
Åhörare, när det var sagt att: Karman bör bli förstådd: källan och ursprunget till karman bör bli förstådd; mångfalden av karman bör bli förstådd; mångfalden av karman bör bli förstådd; resultatet av karman bör bli förstådd; upphörandet av karman bör bli förstådd; vägen som leder till upphörandet av karman bör bli förstådd, av vilken anledning var detta sagt?
Det är intention, åhörare, som jag menar med karma, för efter en intention eller viljeönskan, en agerar med kropp, tal eller sinne.
Och vad är källan och ursprunget till karma?
Kontakt är dess källa och ursprung.
Och vad är mångfalden av karman?
Det finns karma att bli upplevt i helvetet; det finns karma att bli upplevt i djurriket; det finns karma att bli upplevt i riket med plågade spöken; det finns karma att bli upplevt i människovärlden; det finns karma att bli upplevt i devornas* hemvist.
Och vad är resultatet av karma?
Resultatet av karma, säger jag, är trefaldigt: att bli upplevt i detta liv, eller i nästa återfödelse, eller i något efterföljande tillfälle.
Och vad är upphörandet av karma?
Med upphörandet av kontakt upphör karma
Och vad är metoden som leder till upphörandet av karma?
Denna ädla åttafaldiga väg är metoden som leder till upphörandet av karma, nämligen
Rätt förståelse,
Rätt intention,
Rätt tal,
Rätt agerande,
Rätt levebröd,
Rätt ansträngning,
Rätt närvaro,
Och rätt koncentration.
När, åhörare, en sann lärjunge således förstår karma, källan och ursprunget till karma, mångfalden av karma, upphörandet av karma, och metoden som leder till upphörandet av karma, förstår han att detta djupskärande andliga liv är detsamma som upphörandet av karma.
När det var sagt:
”Karman bör bli förstådd: källan och ursprunget till karman bör bli förstådd; mångfalden av karman bör bli förstådd; mångfalden av karman bör bli förstådd; upphörandet av karman bör bli förstådd; metoden som leder till upphörandet av karman bör bli förstådd,” det är på grund av detta som detta var sagt.”

*Devorna=gudarna
2. Tre orsaker för skapandet av karma
Åhörare, det finns dessa tre orsaker som leder till att karma uppstår.
Vilka tre?
Girighet är en orsak till skapandet av karma;
Hat är en orsak till skapandet av karma;
illusion är en orsak till skapandet av karma.

Antag, åhörare, frön som är intakta, bevarade, inte förstörda av vind och solens hetta, med god grobarhet, välbevarade, lades i en väl förberedd jord på ett bra fält och som emottog lagom med regn: på detta sätt, dessa frön skulle gro, växa till sig, och mogna.

Även så, all karma som är formgiven genom girighet…hat…och illusion, född ur illusion, orsakad av illusion, ursprungen ur illusion, mognar varsomhelst individen är återfödd. Varsomhelst som den karman mognar, det är där en får uppleva dess resultat; antingen i detta liv, eller i nästa återfödelse, eller vid något efterföljande tillfälle.

Vilkensomhelst karma, åhörare, formgiven av girighet, född ur girighet, orsakad av girighet, ursprungen ur girighet, mognar varsomhelst individen är återfödd. Varsomhelst som den karman mognar, det är där en får uppleva dess resultat; antingen i detta liv, eller i nästa återfödelse, eller i något efterföljande tillfälle.

Vilkensomhelst karma, åhörare, formgiven av hat, född ur hat, orsakad av hat, ursprungen ur hat, mognar varsomhelst individen är återfödd. Varsomhelst som den karman mognar, det är där en får uppleva dess resultat; antingen i detta liv, eller i nästa återfödelse, eller i något efterföljande tillfälle.
Dessa är de tre orsakerna för skapandet av karma.

Vilkensomhelst karma, åhörare, formgiven av illusion, född ur illusion, orsakad av illusion, ursprungen ur illusion, mognar varsomhelst individen är återfödd. Varsomhelst som den karman mognar, det är där en får uppleva dess resultat; antingen i detta liv, eller i nästa återfödelse, eller i något efterföljande tillfälle.
Dessa är de tre orsakerna för skapandet av karma.

5. Fyra typer av Karma
Åhörare, det finns dessa fyra typer av karma förkunnat av mig efter att jag har realiserat dem för mig själv genom praktisk erfarenhet.
Vilka fyra?
Svart karma med svarta resultat;
ljus karma med ljusa resultat;
det finns karma som är både svart och ljusa och med både svarta och ljusa resultat;
det finns karma som är varken svart eller ljus med varken svarta eller ljusa resultatet, karma som leder till förstörandet av karma.

Vad är svart karma med svarta resultat?
I detta fall, någon, med intention utför en sårande kroppslig handling, med intention en sårande verbal handling, med intention en sårande mental handling.
Som konsekvens, återföds han i en sårande värld. När han återföds i en sådan värld, sårande kontakter rör honom. Av att ha blivit berörd av sårande kontakter känner han splittrande känslor, endast smärtfulla, som i fallet med helvetesvarelser. Detta kallas Karma med mörka resultat.

Vad är ljus karma med ljusa resultat?
I detta fall, någon, utför med intention en icke-sårande kroppslig handling, med intention en icke-sårande verbal handling en med intention en icke-sårande mental handling.
Som konsekvens, återföds han i en icke-splittrande värld. När han återföds i en sådan värld, icke-splittrande kontakter rör honom. Av att ha blivit berörd av icke-splittrande kontakter känner han icke-splittrande känslor, endast trevliga, som i fallet med devorna med skinande ära. Detta kallas karma med ljusa resultat.

Vad är ljus och mörk karma med både mörka och ljusa resultat?
I detta fall, någon, utför med intention en kroppslig handling som är både sårande och icke-sårande, med intention en verbal handling som är både sårande och icke-sårande, med intention en mental handling som är både sårande och icke-sårande.
Som en konsekvens, återföds han i värld som är både splittrande och icke-splittrande. När han återföds i en sådan värld, kontakter som är både skadliga och icke-skadliga berör honom. Av att ha blivit berörd av kontakter som är både skadliga och icke-skadliga känner han känslor som är både skadliga och icke skadliga, han känner en blandning av smärta och njutning, som är fallet för människor och några devor och några varelser i de lägre. Detta kallas mörk och ljus karma med mörka och ljusa resultat.

Och vad är karma som är varken mörk eller ljus med varken mörka eller ljusa resultat, karma som leder till förstörelsen av karma? Korrekt förståelse, korrekt intention, korrekt tal, korrekt agerande, korrekt levebröd, korrekt ansträngning, korrekt närvaro, och korrekt koncentration
Detta kallas karma som är varken mörk eller ljus med varken mörka eller ljusa resultat, karma som leder till förstörelsen av karma.
Detta, åhörare, är de fyra typerna av karma förkunnat av mig efter att jag har fullföljt dem för mig själv med direkt kunskap.

6. Ny och gammal karma
Åhörare, jag kommer lära ut om ny och gammal karma, karmans upphörande, och metoden som leder till karmans upphörande. Lyssna till detta och iaktta noggrant, jag kommer att tala.
Och vad, åhörare, är gammal karma?
Ögat är gammal karma, som ska ses som genererat och formgett av intentionen, och som någonting att upplevas. Örat är gammal karma… Näsan är gammal karma … Tungan är gammal karma … Kroppen är gammal karma … Sinnet är gammal karma som ska ses som genererat och formgett av intentionen, och som någonting att upplevas. Detta kallas gammal karma.
Och vad, åhörare, är ny karma?
En handling som en gör just nu med kropp, tal eller sinne. Detta kallas ny karma.
Och vad, åhörare, är upphörandet av karma?
När en når befrielse genom upphörandet av kroppsliga, verbala eller mentala ageranden, detta kallas upphörandet av karma.
Och vad är vägen som leder till upphörandet av karma?
Allt som bör göras, åhörare, av en varmhjärtad lärare driven av medkänsla för sina lärjungar, önskande deras välfärd, detta har jag gjort för er. Detta är fotstammarna till träd, åhörare, detta är tomma hyddor. Meditera, åhörare, var inte slarvig och försumma inte, för att inte isåfall ångra dig senare.
Detta är mina instruktioner till dig.

7. Denna kropp är gammal karma
Åhörare, denna kropp är inte eran, och inte heller tillhör den andra. Den är gammal karma, som ska ses som genererat och formgett av intentionen, och som någonting att upplevas. I detta, åhörare, den informerade ädle lärjungen iakttar noggrant och vaksamt till kedjan av beroende ursprunglighet således:
När detta existerar, existerar det där.
När det här uppstår, uppstår det där.
När detta inte existerar, kommer inte det där att uppstå.
När det här upphör, upphör det där.
Vilket innebär,
Med ignorans uppstår, viljeformationer
Med viljeformationer uppstår, medvetande;
Med medvetande uppstår, namn-och-form.
Med namn-och-form uppstår, de sex sinnesdörrarna.
Med de sex sinnesdörrarna uppstår, kontakt.
Med kontakt uppstår, känsel.
Med känsel uppstår, begär.
Med begär uppstår, fastklamrande.
Med fastklamrande uppstår, existens.
Med existens uppstår, födelse.
Med födelse uppstår, åldrande-och-död, sorg, ånger, smärta, missnöje och
förtvivlan uppstår.
Sådant är ursprunget till hela denna klump av lidande.
Men i och med det utan kvarlevor skingras och upphörandet av ignorans kommer upphörandet av viljeformationer.
Med upphörandet av viljeformationer kommer upphörandet av medvetande.
Med upphörandet av medvetande kommer upphörandet av namn-och-form.
Med upphörandet av namn-och-form kommer upphörandet av de sex sinnesdörrarna.
Med upphörandet av de sex sinnesdörrarna kommer upphörandet av kontakt.
Med upphörandet av kontakt kommer upphörandet av känsel.
Med upphörandet av känsel kommer upphörandet av begär.
Med upphörandet av begär kommer upphörandet av fastklamrande.
Med upphörandet av fastklamrande kommer upphörandet av existens.
Med upphörandet av existens kommer upphörandet av födsel.
Med upphörandet av födsel kommer upphörandet av åldrande-och-död, sorg, ånger,
smärta, missnöje och förtvivlan.
Sådant är upphörandet av hela denna massa av lidande.
9. Att utföra en handling
Rahula, när du önskar utföra en handling med kroppen, ska du reflektera över den således: skulle denna handling som jag önskar göra med kroppen leda till att skada mig själv eller till skadandet av andra, eller till skadandet av bådadera? Är det en oskicklig* kroppslig handling med smärtsamma konsekvenser, med smärtfulla resultat?

När du reflekterar, om du vet: denna handling som jag önskar göra med kroppen skulle leda till att skada mig själv eller till skadandet av andra, eller till skadandet bådadera? Det är en oskicklig kroppslig handling med smärtsamma konsekvenser, med smärtfulla resultat.
Då ska du definitivt inte göra en sådan kroppslig handling.

Men när du reflekterar om du vet: denna handling som jag önskar göra med kroppen skulle inte leda till att skada mig själv eller till skadandet av andra, eller till skadandet bådadera? Det är en skicklig kroppslig handling med trevliga konsekvenser, med trevliga resultat.
Då är det okej att göra en sådan kroppslig handling.

*Översättning av pali ordet akusala=oskicklig, ogynnsamt, skadlig; Kusala=skicklig, gynnsamt. En förklaring till kusala ges indirekt i sista stycket (leder inte till skada et c.).

10. Under utförandet av en handling
När du utför en kroppslig handling, skall du reflektera på den: ”Denna kroppsliga handling jag utför—leder den till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Är det en oskicklig kroppslig handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den leder till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda. Är det en oskicklig kroppslig handling med smärtfyllda konsekvenser, smärtfyllda resultat?

När du reflekterar, om du vet: denna handling som jag utför skadar mig själv eller skadar andra, eller skadar bådadera; Det är en oskicklig kroppslig handling med smärtsamma konsekvenser, med smärtfulla resultat. Då ska du upphöra den kroppsliga handlingen.
Men när du reflekterar om du vet: denna handling som utför med kroppen skadar inte mig själv eller andra, eller bådadera; Det är en skicklig kroppslig handling med trevliga konsekvenser, med trevliga resultat.
Då är det okej att fortsätta med samma agerande.

Råd till Rahula vid Mangostenen (motsvarande kapitel 9, 10 och 11)
Detta har jag hört: Vid ett tillfälle vistades Den Välsignade i bambudungen, Ekorrarnas Plats, nära Rajagaha. Vördade Rahula befann sig vid detta tillfälle vid Mangostenen. Då begav sig Den Välsignade, sedan han rest sig från sin avskildhet, på sena eftermiddagen, dit där vördade Rahula befann sig vid Mangostenen. Vördade Rahula såg honom komma på långt håll och när han såg honom ställde han ut en sittplats och vatten för fottvagningen. Den Välsignade satte sig på sittplatsen som ställts ut och tvättade sina fötter när han satt sig. Vördade Rahula bugade sig för Den Välsignade och satte sig vid den ena sidan.
Då sade Den Välsignade till vördade Rahula, sedan han lämnat kvar lite vatten i vattenkärlet:
—Rahula, ser du denna lilla rest av vatten som lämnats kvar i vattenkärlet?
—Ja, Herre.
—Detta visar hur lite av begrundan det finns hos någon som inte känner skam när han säger en avsiktlig lögn.
Sedan han slängt ut den lilla resten av vatten sade Den Välsignade till vördade Rahula:
—Rahula, ser du hur denna lilla rest av vatten slängts ut?
—Ja, Herre.
—Rahula, vilken begrundan som än finns hos någon som inte känner skam när han säger en avsiktlig lögn så har den slängts ut på detta sätt.
Sedan han vänt vattenkärlets botten upp sade Den Välsignade till vördade Rahula:
—Rahula, ser du hur vattenkärlet vänts med botten upp?
—Ja, Herre.
—Rahula, vilken begrundan som än finns hos någon som inte känner skam när han säger en avsiktlig lögn så är den tom och ihålig på detta sätt.
Rahula, det är som en kunglig elefant: enorm, stambokförd, stridsvan, med betar som stridsvapen. När den gått i strid använder den sina framfötter och bakfötter, sin framsida och baksida, sitt huvud och öron och betar och svans men skyddar sin snabel. Elefanttränaren märker detta och tänker ”Denna kungliga elefant har inte gett sitt liv för kungen”. Men när den kungliga elefanten gått i strid använder den sina framfötter och bakfötter, sin framsida och baksida, sitt huvud och sina öron och betar och sin svans och snabel. Elefanttränaren märker detta och tänker ”Denna kungliga elefant har gett sitt liv för kungen. Det finns inget den inte kan göra”.
På samma sätt Rahula, när någon som inte känner skam när han säger en avsiktlig lögn, så säger jag, finns det inget ont han inte kan göra. Därför Rahula, skall du träna: ”Jag vill inte säga en avsiktlig lögn ens på skämt”.
Vad tror du Rahula: ”Vad används en spegel till?”
—Till reflektion, Herre.
—På samma sätt, Rahula, skall kroppslig handling, verbal handling och mental handling utföras med upprepad reflektion.
—När du än vill utföra en kroppslig handling, skall du reflektera på den: ”Denna kroppsliga handling jag vill utföra—kan den leda till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Skulle det vara en oskicklig kroppslig handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den skulle leda till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda, skulle det vara en oskicklig kroppslig handling med smärtfyllda konsekvenser, smärtfyllda resultat, då är vilken handling som helst av detta slag helt och hållet olämplig för dig att utföra. Men om du vid reflektion förstår att den inte skulle leda till lidande … skulle det vara en skicklig kroppslig handling med behagliga konsekvenser, behagliga resultat, då är vilken handling som helst av detta slag helt och hållet lämplig för dig att utföra.
När du utför en kroppslig handling, skall du reflektera på den: ”Denna kroppsliga handling jag utför—kan den leda till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Är det en oskicklig kroppslig handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den skulle leda till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda … skall du avstå från den. Men om du vid reflektion förstår att den inte är … kan du fortsätta med den.
När du har utfört en kroppslig handling, skall du reflektera på den: ”Denna kroppsliga handling jag har utfört—ledde den till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Var det en oskicklig kroppslig handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den lett till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda, var det en oskicklig kroppslig handling med smärtfyllda konsekvenser, smärtfyllda resultat, då skall du tillstå den, avslöja den, lägga fram den öppet för Läraren eller för en kunnig följeslagare i det heliga livet. När du tillstått den … skall du träna tyglande i framtiden. Men om du vid reflektion förstår att den inte ledde till lidande … det var en skicklig kroppslig handling med behagliga konsekvenser, behagliga resultat, då skall du förbli mentalt styrkt och glädjefylld och träna dag och natt på skickliga mentala egenskaper.
När du än vill utföra en verbal handling, skall du reflektera på den: ”Denna verbala handling jag vill utföra—kan den leda till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Skulle det vara en oskicklig verbal handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den skulle leda till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda, skulle det vara en oskicklig verbal handling med smärtfyllda konsekvenser, smärtfyllda resultat, då är vilken handling som helst av detta slag helt och hållet olämplig för dig att utföra. Men om du vid reflektion förstår att den inte skulle leda till lidande … skulle det vara en skicklig verbal handling med behagliga konsekvenser, behagliga resultat, då är vilken handling som helst av detta slag helt och hållet lämplig för dig att utföra.
När du utför en verbal handling, skall du reflektera på den: ”Denna verbala handling jag utför—kan den leda till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Är det en oskicklig verbal handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den skulle leda till till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda … skall du avstå från den. Men om du vid reflektion förstår att den inte är … kan du fortsätta med den.
När du har utfört en verbal handling, skall du reflektera på den: ”Denna verbala handling jag har utfört—ledde den till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Var det en oskicklig verbal handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den lett till till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda, var det en oskicklig verbal handling med smärtfyllda konsekvenser, smärtfyllda resultat, då skall du tillstå den, avslöja den, lägga fram den öppet för Läraren eller för en kunnig följeslagare i det heliga livet. När du tillstått den … skall du träna tyglande i framtiden. Men om du vid reflektion förstår att den inte ledde till till lidande … det var en skicklig verbal handling med behagliga konsekvenser, behagliga resultat, då skall du förbli mentalt styrkt och glädjefylld och träna dag och natt på skickliga mentala egenskaper.
När du än vill utföra en mental handling, skall du reflektera på den: ”Denna mentala handling jag vill utföra—kan den leda till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Skulle det vara en oskicklig mental handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den skulle leda till till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda, skulle det vara en oskicklig mental handling med smärtfyllda konsekvenser, smärtfyllda resultat, då är vilken handling som helst av detta slag helt och hållet olämplig för dig att utföra. Men om du vid reflektion förstår att den inte skulle leda till till lidande … skulle det vara en skicklig mental handling med behagliga konsekvenser, behagliga resultat, då är vilken handling som helst av detta slag helt och hållet lämplig för dig att utföra.
När du utför en mental handling, skall du reflektera på den: ”Denna mentala handling jag utför—kan den leda till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Är det en oskicklig mental handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den skulle leda till till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda … skall du avstå från den. Men om du vid reflektion förstår att den inte är … kan du fortsätta med den.
När du har utfört en mental handling, skall du reflektera på den: ”Denna mentala handling jag har utfört—ledde den till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda? Var det en oskicklig mental handling med smärtfyllda konsekvenser, till lidande för mig själv, till lidande för andra eller för båda?” Om du vid reflektion förstår att den lett till till lidande för dig själv, till lidande för andra eller för båda, var det en oskicklig mental handling med smärtfyllda konsekvenser, smärtfyllda resultat, då skall du tillstå den, avslöja den, lägga fram den öppet för Läraren eller för en kunnig följeslagare i det heliga livet. När du tillstått den … skall du träna tyglande i framtiden. Men om du vid reflektion förstår att den inte ledde till till lidande … det var en skicklig mental handling med behagliga konsekvenser, behagliga resultat, då skall du förbli mentalt styrkt och glädjefylld och träna dag och natt på skickliga mentala egenskaper.
Rahula, alla dessa brahmaner och kontemplativa i det förflutna som renade sina kroppsliga handlingar, verbala handlingar och mentala handlingar gjorde det genom upprepad reflektion på sina kroppsliga handlingar, verbala handlingar och mentala handlingar just på detta sätt.
Alla dessa brahmaner och kontemplativa i det närvarande som renar sina kroppsliga handlingar, verbala handlingar och mentala handlingar gör det genom upprepad reflektion på sina kroppsliga handlingar, verbala handlingar och mentala handlingar just på detta sätt.
Alltså Rahula, skall du träna: ” Jag vill rena mina kroppsliga handlingar genom upprepad reflektion. Jag vill rena mina verbala handlingar genom upprepad reflektion. Jag vill rena mina mentala handlingar genom upprepad reflektion.” Det är hur du skall träna dig.
Detta är vad Den Välsignade sade. Nöjd gladde sig Vördade Rahula åt Den Välsignades ord.
Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från Access to Insight. https://suttacentral.net/mn61/sv/jonhagen Hämtad (2019-08-23), Suttacentral.

31. Agerande och dess konsekvenser
Åhörare, förstörandet av liv, gång på gång, utvecklat och kultiverat, är en grogrund för helvetet, djurriket och till riket med plågade spöken; för någon återfödd som en människa förstörandet av liv leder som ett minimum till en kort livslängd.
Att ta vad som inte är givet, gång på gång, utvecklat och kultiverat, är en grogrund för helvetet, djurriket och till riket med plågade spöken; för någon återfödd som en människa att ta vad som inte är givet leder som ett minimum till förlorande av rikedomar.
Sexuellt dåligt beteende, gång på gång, utvecklat och kultiverat, och är en grogrund för helvetet, djurriket och till riket med plågade spöken; för någon återfödd som en människa sexuellt dåligt beteende leder som ett minimum till fientlighet och rivalitet.
Falskt tal, gång på gång, utvecklat och kultiverat, är en grogrund för helvetet, djurriket och till riket med plågade spöken; för någon återfödd som en människa att ta vad som inte är givet leder som ett minimum till falska anklagelser
Tal som splittrar och särar, är en grogrund för helvetet, djurriket och till riket med plågade spöken; för någon återfödd som en människa att ta vad som inte är givet leder som ett minimum till att vara separerad från ens vänner.
Hårt och ovänligt tal, gång på gång, är en grogrund för helvetet, djurriket och till riket med plågade spöken; för någon återfödd som en människa att ta vad som inte är givet leder som ett minimum till otrevliga ljud.
Innehållslösa omedvetna konversationer, är en grogrund för helvetet, djurriket och till riket med plågade spöken; för någon återfödd som en människa att ta vad som inte är givet leder som ett minimum till att andra inte litar på ens ord.
Drickande av sprit och vin, är en grogrund för helvetet, djurriket och till riket med plågade spöken; för någon återfödd som en människa att ta vad som inte är givet leder som ett minimum till galenskap.

34. Fyra kategorier av människor
I Savatthi, … den välsignade sade sen till (kung Pasenadi av Kosala):
Store konung, det finns dessa fyra kategorier av människor existerande i denna värld.
Vilka fyra?
Den som går med riktningen från mörker till mörker;
den som går med riktningen från mörker till ljus;
den som går med riktningen från ljus till mörker;
den som går med riktningen från ljus till ljus.

Och hur, store konung, är en person en som går med riktningen från mörker till mörker?
Här har någon person blivit återfödd i en låg klass –En familj av candalas, bambuarbetare, jägare, vagnreparatör, eller blomsterletare– en fattig familj där det finns lite mat och dricka och som livnär sig med nöd, en där mat och kläder införskaffas med svårighet, och han är ful, svår syn för ögat, deformerad, förstörda händer, förlamad eller paralyserad. Han är inte någon som får mat, dricka, kläder eller fordon; inga hedrande girlanger, dofter eller salvor; sängplats, husrum eller ljus.
Han sysslar med dåligt beteende i kropp, tal och sinne. Och efter att ha gjort så, med upplösandet av kroppen efter döden, återföds han till en plats med tillståndet av misär, till en dålig destination, i dödsriket, i helvetet.
Antag, store konung, att en man skulle gå från mörker till mörker, eller från dysterhet till dysterhet eller från skamlig tvivelaktighet till skamlig tvivelaktighet: denna person, menar jag, är precis likadan.
Det är på detta sätt, store konung, som en person är en som går med riktningen från mörker till mörker.
Och hur, store konung, är en person en som går med riktningen från mörker till ljus?
Här har någon person blivit återfödd i en låg klass –En familj av candalas*, bambuarbetare, jägare, vagnreparatör, eller blomsterletare– en fattig familj där det finns lite mat och dricka och som livnär sig med nöd, en där mat och kläder införskaffas med svårighet, och han är ful, svår syn för ögat, deformerad, förstörda händer, förlamad eller paralyserad. Han är inte någon som får mat, dricka, kläder eller fordon; inga hedrande girlanger, dofter eller salvor; sängplats, husrum eller ljus för mörkret.
Han sysslar med ett välvilligt och gott beteende i kropp, tal och sinne. Och efter att ha gjort så med upplösandet av kroppen efter döden, återföds han i en god destination, i en himmelsk värld. Antag, store konung, en man skulle klättra från marken upp till en bärstol, eller från en bärstol till en hästrygg, eller från en hästrygg till en elefantsadel, eller från en elefantsadel till ett gods: denna person, menar jag, är exakt likadan.
Det är på detta sätt, store konung, som en person är en som går med riktningen från mörker till ljus.
Och hur, store konung, är en person en som går med riktningen från ljus till mörker?
Här har någon person blivit återfödd i en ädel familj – en välbärgad Khattiya* familj, en välbärgad braminfamilj eller en välbärgad husägande familj – en som är rik, med oerhörd rikedom och egendom, med överflöd av guld och silver, överflöd av klenoder och lyxvaror, dignande med rikedom och spannmål, och han är stilig, attraktiv, graciös med superba ansiktsdrag. Det är en person som får drinkar, kläder, och åkfordon; girlanger, dofter och välgörande salvor; bäddplats, husrum och ljus för mörkret. Han sysslar med dåligt beteende i kropp, tal och sinne. Och efter att ha gjort så, med upplösandet av kroppen efter döden, återföds han till en plats med tillståndet av misär, till en dålig destination, i dödsriket, i helvetet.
Antag, store konung, att en man skulle gå från mörker till mörker, eller från dysterhet till dysterhet eller från skamlig tvivelaktighet till skamlig tvivelaktighet: denna person, menar jag, är precis likadan.

Det är på detta sätt, store konung, som en person är en som går med riktningen från ljus till mörker.
Och hur, store konung, är en person en som går med riktningen från ljus till ljus?
Här har någon person blivit återfödd i en ädel familj – en välbärgad Khattiya familj, en välbärgad braminfamilj eller en välbärgad husägande familj – en som är rik, med oerhörd rikedom och egendom, med överflöd av guld och silver, överflöd av klenoder och lyxvaror, dignande med rikedom och spannmål, och han är stilig, attraktiv, graciös med superba ansiktsdrag. Det är en person som får drinkar, kläder, och åkfordon; girlanger, dofter och välgörande salvor; bäddplats, husrum och ljus för mörkret. Han sysslar med ett välvilligt och gott beteende i kropp, tal och sinne. Och efter att ha gjort så med upplösandet av kroppen efter döden, återföds han i en god destination, i en himmelsk värld. Antag, store konung, en man skulle klättra från marken upp till en bärstol, eller från en bärstol till en hästrygg, eller från en hästrygg till en elefantsadel, eller från en elefantsadel till ett gods: denna person, menar jag, är exakt likadan.
Det är på detta sätt, store konung, som en person är en som går med riktningen från ljus till ljus.
Detta, store konung, är de fyra kategorier av människor som finnes existerande i denna värld.
*En familj av Candalas=
*Khattiya familj=
Majhima Nikkaya 135. Den kortare förklaringen av Kamma
Jag har hört att Den Välsignade en gång vistades i Anathapindikas park i Jetaskogen nära Savatthi. Då gick brahmineleven Subha, Todeyyas son, till Den Välsignade och hälsade honom vid ankomsten med vördnadsbetygelser. Efter utväxling av vänliga och höviska hälsningar satte han sig vid sidan. När han satt sig, sade han till Den Välsignade:
—Mästare Gotama, vad är skälet, vad är orsaken till uselhet och förträfflighet hos människor, hos det mänskliga släktet? Ty kortlivade och långlivade personer kan man se, sjuka och friska, fula och vackra, inflytelserika och utan inflytande, fattiga och rika, av låg börd och av hög börd, enfaldiga och kloka kan man se. Så vad är skälet, vad är orsaken till uselhet och förträfflighet hos människor, hos det mänskliga släktet?
—Brahminelev, varelser är ägare till sin kamma, arvtagare till sin kamma, är i relation till sin kamma och deras kamma är deras skiljedomare. Kamma är det som skiljer människor åt i fråga om uselhet och förträfflighet.
Jag förstår inte den djupgående meningen i Mästare Gotamas yttrande sagt så kort utan närmare förklaring. Det vore bra om Mästare Gotama lärde mig Dhamma så att jag kunde förstå den djupare meningen i detta korta yttrande.
—I så fall, brahminelev, lyssna noga och uppmärksamt. Jag skall tala.
—Ja, det vill jag, Mästare Gotama, svarade brahmineleven Subha.
Den Välsignade sade: Brahminelev, en kvinna eller man dödar levande varelser, brutalt, med blodad hand, hemfallen åt att döda och dräpa, utan medkänsla med levande varelser. Genom att ha utfört och avslutat sådana handlingar återföds hon eller han vid kroppens uppbrott, efter döden, till det sämre planet, den obarmhärtiga bestämmelseorten, de lägre världarna, helvetet. Om, vid kroppens uppbrott, efter döden—i stället för att återfödas till det sämre planet, den obarmhärtiga bestämmelseorten, de lägre världarna, helvetet—han eller hon kommer till människans värld, då får hon eller han ett kort liv var hon eller han än återföds. Detta är vägen som leder till ett kort liv: att döda levande varelser brutalt, med blodad hand, hemfallen åt att döda och dräpa, utan medkänsla med levande varelser.
Men en kvinna eller man avstår från att döda levande varelser, håller sig borta från att döda levande varelser och vistas med nedlagt svärd, med nedlagd kniv, samvetsöm, barmhärtig och hyser förståelse för alla levande varelsers väl. Genom att ha utfört och avslutat sådana handlingar återföds hon eller han vid kroppens uppbrott, efter döden, till en lycklig bestämmelseort i den himmelska världen. Om, vid kroppens uppbrott, efter döden—i stället för att återfödas till den lyckliga bestämmelseorten, i den himmelska världen—han eller hon kommer till människans värld, då får hon eller han ett långt liv var hon eller han än återföds. Detta är vägen som leder till ett långt liv: avstå från att döda levande varelser, hålla sig borta från att döda levande varelser och vistas med nedlagt svärd, med nedlagd kniv, samvetsöm, barmhärtig och med förståelse för alla levande varelsers väl.
En kvinna eller man skadar varelser med sina knytnävar, jordkokor, käppar eller knivar. Genom att ha utfört och avslutat sådana handlingar återföds hon eller han vid kroppens uppbrott, efter döden, till det sämre planet, den obarmhärtiga bestämmelseorten, de lägre världarna, helvetet. Om, vid kroppens uppbrott, efter döden—i stället för att återfödas till det sämre planet, den obarmhärtiga bestämmelseorten, de lägre världarna, helvetet—han eller hon kommer till människans värld, då blir hon eller han sjuklig var hon eller han än återföds. Detta är vägen som leder till sjuklighet: skada varelser med sina knytnävar, jordkokor, käppar eller knivar.
Men en kvinna eller man skadar inte varelser med sina knytnävar, jordkokor, käppar eller knivar. Genom att ha utfört och avslutat sådana handlingar återföds hon eller han vid kroppens uppbrott, efter döden, till en lycklig bestämmelseort i den himmelska världen. Om, vid kroppens uppbrott, efter döden—i stället för att återfödas till den lyckliga bestämmelseorten, i den himmelska världen—han eller hon kommer till människans värld, då blir hon eller han frisk var hon eller han än återföds. Detta är vägen som leder till hälsa: inte skada varelser med sina knytnävar, jordkokor, käppar eller knivar.
En kvinna eller en man är ilsken och faller lätt i raseri. Även vid lätt kritik blir hon eller han förolämpad, uppretad, elak och förbittrad, visar ilska, motvilja och bitterhet. Genom att ha utfört och avslutat sådana handlingar återföds hon eller han vid kroppens uppbrott, efter döden, till det sämre planet, den obarmhärtiga bestämmelseorten, de lägre världarna, helvetet. Om, vid kroppens uppbrott, efter döden—i stället för att återfödas till det sämre planet, den obarmhärtiga bestämmelseorten, de lägre världarna, helvetet—han eller hon kommer till människans värld, då blir hon eller han ful var hon eller han än återföds. Detta är vägen som leder till fulhet: vara ilsken och lätt falla i raseri. Även vid lätt kritik bli förolämpad, uppretad, elak och förbittrad, visa ilska, motvilja och bitterhet.
Men en kvinna eller en man är inte ilsken och faller inte lätt i raseri. Inte ens vid hård kritik blir hon eller han förolämpad, uppretad, elak och förbittrad, visar inte ilska, motvilja och bitterhet. Genom att ha utfört och avslutat sådana handlingar återföds hon eller han vid kroppens uppbrott, efter döden, till en lycklig bestämmelseort i den himmelska världen. Om, vid kroppens uppbrott, efter döden—i stället för att återfödas till den lyckliga bestämmelseorten, i den himmelska världen—han eller hon kommer till människans värld, då blir hon eller han vacker var hon eller han än återföds. Detta är vägen som leder till skönhet: inte vara ilsken och inte lätt falla i raseri. Inte ens vid hård kritik bli förolämpad, uppretad, elak och förbittrad, inte visa ilska, motvilja och bitterhet.
En kvinna eller man är avundsjuk. Han eller hon är avundsam, missunnsam och hyser avundsjuka för andras egendom, heder, respekt, aktning, hälsningar och vördnadsbetygelser. Genom att ha utfört och avslutat sådana handlingar återföds hon eller han vid kroppens uppbrott, efter döden, till det sämre planet, den obarmhärtiga bestämmelseorten, de lägre världarna, helvetet. Om, vid kroppens uppbrott, efter döden—i stället för att återfödas till det sämre planet, den obarmhärtiga bestämmelseorten, de lägre världarna, helvetet—han eller hon kommer till människans värld, då blir hon eller han utan inflytande var hon eller han än återföds. Detta är vägen som leder till att bli utan inflytande: vara avundsam, missunnsam och hysa avundsjuka för andras egendom, heder, respekt, aktning, hälsningar och vördnadsbetygelser
Men en kvinna eller man är inte avundsjuk. Han eller hon är inte avundsam, missunnsam och hyser inte avundsjuka för andras egendom, heder, respekt, aktning, hälsningar och vördnadsbetygelser. Genom att ha utfört och avslutat sådana handlingar återföds hon eller han vid kroppens uppbrott, efter döden, till en lycklig bestämmelseort i den himmelska världen. Om, vid kroppens uppbrott, efter döden—i stället för att återfödas till den lyckliga bestämmelseorten, i den himmelska världen—han eller hon kommer till människans värld, då blir hon eller han inflytelserik var hon eller han än återföds. Detta är vägen som leder till inflytande: inte vara avundsam, missunnsam och inte hysa avundsjuka för andras egendom, heder, respekt, aktning, hälsningar och vördnadsbetygelser.
En kvinna eller man ger inte mat, dryck, kläder, skor, blommor, parfymer, salvor, sängar, bostäder eller lampor åt munkar eller brahminer. Genom att ha utfört och avslutat sådana handlingar återföds hon eller han vid kroppens uppbrott, efter döden, till det sämre planet, den obarmhärtiga bestämmelseorten, de lägre världarna, helvetet. Om, vid kroppens uppbrott, efter döden—i stället för att återfödas till det sämre planet, den obarmhärtiga bestämmelseorten, de lägre världarna, helvetet—han eller hon kommer till människans värld, då blir hon eller han fattig var hon eller han än återföds. Detta är vägen som leder till fattigdom: inte ge mat, dryck, kläder, skor, blommor, parfymer, salvor, sängar, bostäder eller lampor åt munkar eller brahminer.
Men en kvinna eller man ger mat, dryck, kläder, skor, blommor, parfymer, salvor, sängar, bostäder och lampor åt munkar eller brahminer. Genom att ha utfört och avslutat sådana handlingar återföds hon eller han vid kroppens uppbrott, efter döden, till en lycklig bestämmelseort i den himmelska världen. Om, vid kroppens uppbrott, efter döden—i stället för att återfödas till den lyckliga bestämmelseorten, i den himmelska världen—han eller hon kommer till människans värld, då blir hon eller han rik var hon eller han än återföds. Detta är vägen som leder till rikedom: ge mat, dryck, kläder, skor, blommor, parfymer, salvor, sängar, bostäder och lampor åt munkar eller brahminer.
En kvinna eller man är envis och högdragen. Hon eller han visar inte vördnad för dem som är värda vördnad, reser sig inte för dem som man bör resa sig för, ger inte plats åt dem man bör ge plats åt, går inte undan för dem man bör gå undan för, tillbeder inte dem man bör tillbe, respekterar inte dem man bör respektera, håller inte dem i aktning som man bör hålla i aktning, hedrar inte dem som bör hedras. Genom att ha utfört och avslutat sådana handlingar återföds hon eller han vid kroppens uppbrott, efter döden, till det sämre planet, den obarmhärtiga bestämmelseorten, de lägre världarna, helvetet. Om, vid kroppens uppbrott, efter döden—i stället för att återfödas till det sämre planet, den obarmhärtiga bestämmelseorten, de lägre världarna, helvetet—han eller hon kommer till människans värld, då blir hon eller han av låg börd var hon eller han än återföds. Detta är vägen som leder till låg börd: vara envis och högdragen. Inte visa vördnad för de som är värda vördnad, inte resa sig för dem man bör resa sig för, inte ge plats åt dem man bör ge plats åt, inte gå undan för dem man bör gå undan för, inte tillbe dem man bör tillbe, inte respektera dem man bör respektera, inte hålla dem i aktning som man bör hålla i aktning, inte hedra dem som bör hedras.
Men en kvinna eller man är inte envis och högdragen. Hon eller han visar vördnad för dem som är värda vördnad, reser sig för dem som man bör resa sig för, ger plats åt dem man bör ge plats åt, går undan för dem man bör gå undan för, tillbeder dem man bör tillbe, respekterar dem man bör respektera, håller dem i aktning som man bör hålla i aktning, hedrar dem som bör hedras. Genom att ha utfört och avslutat sådana handlingar återföds hon eller han vid kroppens uppbrott, efter döden, till en lycklig bestämmelseort i den himmelska världen. Om, vid kroppens uppbrott, efter döden—i stället för att återfödas till den lyckliga bestämmelseorten, i den himmelska världen—han eller hon kommer till människans värld, då blir hon eller han av hög börd var hon eller han än återföds. Detta är vägen som leder till hög börd: inte vara envis och högdragen. Visa vördnad för de som är värda vördnad, resa sig för dem man bör resa sig för, ge plats åt dem man bör ge plats åt, gå undan för dem man bör gå undan för, tillbe dem man bör tillbe, respektera dem man bör respektera, hålla dem i aktning som man bör hålla i aktning, hedra dem som bör hedras.
En kvinna eller man som när de besöker en munk eller brahmin inte frågar: Vördade, vad är gynnsamt? Vad är ogynnsamt? Vad är klandervärt, vad är utan klander? Vad är förfinat? Vad är inte förfinat? Vad av det som jag gjort kommer att bli till långvarig skada och lidande för mig? Eller vad av det som jag gjort kommer att bli till långvarig välgång och lycka för mig? Genom att ha utfört och avslutat sådana handlingar återföds hon eller han vid kroppens uppbrott, efter döden, till det sämre planet, den obarmhärtiga bestämmelseorten, de lägre världarna, helvetet. Om, vid kroppens uppbrott, efter döden—i stället för att återfödas till det sämre planet, den obarmhärtiga bestämmelseorten, de lägre världarna, helvetet—han eller hon kommer till människans värld, då blir hon eller han av låg börd var hon eller han än återföds. Detta är vägen som leder till enfald: inte fråga: Vördade, vad är gynnsamt? Vad är ogynnsamt? Vad är klandervärt, vad är utan klander? Vad är förfinat? Vad är inte förfinat? Vad av det som jag gjort kommer att bli till långvarig skada och lidande för mig? Eller vad av det som jag gjort kommer att bli till långvarig välgång och lycka för mig?
Men en kvinna eller man som när de besöker en munk eller brahmin frågar: Vördade, vad är gynnsamt? Vad är ogynnsamt? Vad är klandervärt, vad är utan klander? Vad är förfinat? Vad är inte förfinat? Vad av det som jag gjort kommer att bli till långvarig skada och lidande för mig? Eller vad av det som jag gjort kommer att bli till långvarig välgång och lycka för mig? Genom att ha utfört och avslutat sådana handlingar återföds hon eller han vid kroppens uppbrott, efter döden, till en lycklig bestämmelseort i den himmelska världen. Om, vid kroppens uppbrott, efter döden—i stället för att återfödas till den lyckliga bestämmelseorten, i den himmelska världen—han eller hon kommer till människans värld, då blir hon eller han klok var hon eller han än återföds. Detta är vägen som leder till klokhet: fråga: Vördade, vad är gynnsamt? Vad är ogynnsamt? Vad är klandervärt, vad är utan klander? Vad är förfinat? Vad är inte förfinat? Vad av det som jag gjort kommer att bli till långvarig skada och lidande för mig? Eller vad av det som jag gjort kommer att bli till långvarig välgång och lycka för mig?
Så, brahminelev, vägen som leder till kort liv gör människor kortlivade, vägen som leder till långt liv gör människor långlivade, vägen som leder till sjukdom liv gör människor sjuka, vägen som leder till hälsa gör människor friska, vägen som leder till fulhet gör människor fula, vägen som leder till skönhet gör människor vackra, vägen som leder till brist på inflytande gör människor utan inflytande, vägen som leder till inflytande gör människor inflytelserika, vägen som leder till fattigdom gör människor fattiga, vägen som leder till rikedom gör människor rika, vägen som leder till låg börd gör människor till låg börd, vägen som leder till hög börd liv gör människor till hög börd, vägen som leder till enfald gör människor enfaldiga, vägen som leder till klokhet gör människor kloka.
Varelser är ägare till sin kamma, arvtagare till sin kamma, är i relation till sin kamma och deras kamma är deras skiljedomare. Kamma är det som skiljer människor åt i fråga om uselhet och förträfflighet.
När detta sagts, sade Subha, brahmineleven, Todeyyas son till Den Välsignade: Ypperligt, Mästare Gotama! Ypperligt! Precis som om det blev upprätt som varit upp och ner, visat det som varit dolt, som att visa vägen för den som gått vilse eller att tända ett ljus i mörkret så att de med ögon kan se, så har Mästare Gotama—genom en lång rad förklaringar—gjort Dhamma klar. Jag tar min tillflykt till Buddha, Dhamma och Sangha. Må Mästare Gotama från denna dag och för alltid ta emot mig som en lekman som tagit sin tillflykt till honom.
Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från www.accesstoinsight.org. Hämtad (2019-08-23). Suttacentral. https://suttacentral.net/mn135/sv/jonhagen