กฐิน 2564 / Kathinaceremoni 2021

  ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าจีวรตามกาล ปี 2564 วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 Inbjudning att delta i Kathinaceremoni 23 oktober 2021 กำหนดการ/Program เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน / Registrerar เวลา 09.30 น. สาธยายธรรม-แสดงธรรม / Dhamma tal เวลา 10.45 น. ถวายผ้า / Ge dräkt till munkar เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหาร-รับประทานอาหาร /…

Live!

ชมถ่ายทอดสดพุทธวจนเรียล คลิก https://www.youtube.com/channel/UCKAv48NZM7RPtw7DmY9ReRg

Kathina 2020

Welcome to Kathina at Watdalarnavanaram งานกฐินประจำปี 2563 จัดพิธีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ภาพในงานพิธี